Dorośli

Rodzice

psycholog Lublin LSM

Konsultacje psychologiczne  to forma pomocy, oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe, trudności przystosowawcze, a także nagromadzenie wydarzeń życiowych. Konsultacje odbywają się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Stare przekonania nie doprowadzą Cię do nowych rozwiązań.
INWESTYCJA 80 zł/60 min

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców  to cykl spotkań z rodzicami, którego celem jest zrozumienie wzajemnych uczuć, myśli i potrzeb, aby skutecznie rozwiązywać wszystkie rodzinne problemy.
INWESTYCJA  80 zł/60 min

poradnia psychologiczna dla dzieci Lublin

Warsztaty edukacyjne  dla rodziców, dziadków i najbliższego otoczenia dziecka. Warsztaty organizowane na szczególne zamówienie i mogą dotyczyć zagadnień:

 • Poznaj świat A D H D –  zajęcia skierowane do rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.Skoncentrowanie się na poznaniu i zrozumieniu świata dziecka z A D H D .  Doświadczenia na sobie, czym są jego trudności oraz poznanie skutecznych metod do pracy z dzieckiem.

 • Paleta alternatyw – warsztaty skierowane do rodziców, którzy chcą nauczyć swoje dzieci umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji oraz twórczego rozwiązywania problemów.

 • Trening kontroli złości – zajęcia pozwalające poznać i zrozumieć ludzkie emocje oraz nabyć umiejętności radzenia sobie ze złością i zachowaniami agresywnymi u dzieci i młodzieży.

 • Mapa myśli oraz inne kreatywne metody nauki – przedstawienie sposobów, jak pokazać swojemu dziecku skuteczne metody uczenia się. Podczas warsztatów nauczysz się wielu metod kreatywnej nauki. Poznasz wzorce myślenia, które wspomagają proces nabywania nowej wiedzy.

Dorośli

Indywidualne konsultacje psychologiczne to kompleksowe usługi wsparcia psychologicznego prowadzone na obszarze rozwojowym, korekcyjnym i zawodowym. Spotkania są kierowane do osób doświadczających kryzysu w swoim życiu, braku zaufania wobec partnera, czy braku odczuwania szczęścia i satysfakcji. Konsultacje pomagają rozwiązywać doraźne problemy osobiste oraz kryzysy życiowe. Uczą panować nad stresem oraz wykorzystywać w pełni osobiste uzdolnienia. Pokazują metody sprawniejszego funkcjonowania w życiu, kształtowania pozytywnego myślenia oraz postawy optymistycznej. Indywidualne konsultacje psychologiczne przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które:

 • żyją w ciągłym stresie,

 • mają trudności w budowaniu relacji międzyludzkich,

 • doświadczają smutku i niezadowolenia z życia,

 • nie potrafią podejmować samodzielnie decyzji,

 • doświadczają poczucia utraty sensu życia,

 • mają problemy z zaakceptowaniem zmian,

 • nie radzą sobie z brakiem czasu i nadmiarem obowiązków,

 • chcą się rozwijać, spełniać swoje marzenia. 

INWESTYCJA 80 zł/60 min


Poradnictwo psychologiczne  dla małżonków/par

cykl spotkań dla osób przeżywających kryzys w związku, mających poczucie zawiedzenia i rozczarowania. Jego celem jest zrozumienie wzajemnych uczuć, myśli i potrzeb, aby skutecznie rozwiązać wzajemne problemy w relacji małżeńskiej lub partnerskiej. Główny nacisk terapii kładziony jest na poznanie i zrozumienie przyczyn kryzysów/problemów w związku oraz odszukanie skutecznych metod ich rozwiązywania. 
INWESTYCJA 100 zł/60 min

Neuron
Studio Twórczego Myślenia

ul. Wojciechowska 7 lok. 104 Lublin